Arbeidsbediening Suid Afrika

FIRMA EVALUERING VIR DIE MARKPLEK

Arbeidsbediening in die Tuinroete verleen jaarliks erkenning aan firmas in die Tuinroete wat gedurende daardie jaar ons visie vir die Arbeidswêreld ten beste bevorder het.

MEER BESONDERHEDE..


Kom toer saam met Arbeidsbediening
PERSOONLIKE
BYDRAES


Ons lesers sê hulle sê

LEES MEER...

Tuisblad

 
WIE IS ARBEIDSBEDIENING?
 • Ons is ‘n diens arm van die Christelike kerke in die werkplekke van mense.
 • Ons is aanvanklik gekonstitueer binne die Gereformeerde Kerkfamilie
 • Ons is ‘n groeiende ekumeniese bediening
 • Ons het ‘n ekumeniese span geestelike werkers en bestuurslede uit verskillende firmas en kerklike tradisies
 • ‘n Ekumeniese Artikel 21 Maatskappy, bestuur Arbeidsbediening landwyd.
ONS VISIE
 • Arbeidsbediening wil vanuit die hele kerk van Christus deur werkende lidmate en geestelike werkers, in die krag van die Heilige Gees betrokke wees in die markplek,om daar die deugde en waardes van die Evangelie sò te beklemtoon en uit te leef, dat die koninkryk van Christus in en om die arbeidswêreld duidelik gevestig en opgebou sal word.

ONS DOELWITTE

 • Om Christengelowiges in die markplek te ondersteun om geloofsgetrou te werk
 • Om te werk vir die vestiging en die handhawing van Christelike waardes en deugde in die arbeidslewe
 • Om te werk vir ‘n verenigde getuienis van die Christelike kerk in die werkplekke van mense
 • Om te werk vir die bevordering van geregtigheid en versoening in die arbeidswêreld
 • Om te werk vir die oplossing van sosiale probleme en die vermindering van armoede en werkloosheid.
  ONS WERKMETODES
  • Die bring van boodskappe en die voer van persoonlike gesprekke
  • Die verspreiding van literatuur
  • Die reël van sake-etes, seminare en ander byeenkomste
  • Die aanspreek van werkende mense se sosiaal-maatskaplike probleme
  • Die toerusting van geestelike werkers
  HET U GEWEET?….

  Ons het

  • Ons het n 1897 begin as Spoorwegbearbeiding
  UITNODIGING:
  Ons wil u graag betrokke hê:

  • Bid vir Arbeidsbediening
  • Ondersteun ‘n plaaslike aksie, as medewerker, as ‘n hulpwerker of as ‘n bestuurslid
  • Dra finansieël by vir die bediening
  Naam van Rekening: Arbeidsbediening
  Rekening Nommer: 0890590586
  Bank Besonderhede: ABSA Bank George (630-114)

  ARBEIDSBEDIENING IN DIE TUINROETE
  Geloofsgetrou in elke werkplek

  Tel: (044) 884-1404
  Selfoon: 072 243 3001
  E-pos: pietie.leroux@absamail.co.za

  ARBEIDSBEDIENING, POSBUS 950, GEORGE, 6530