Arbeidsbediening Suid Afrika

FIRMA EVALUERING VIR DIE MARKPLEK

Arbeidsbediening in die Tuinroete verleen jaarliks erkenning aan firmas in die Tuinroete wat gedurende daardie jaar ons visie vir die Arbeidswêreld ten beste bevorder het.

MEER BESONDERHEDE..


Kom toer saam met Arbeidsbediening
PERSOONLIKE
BYDRAES


Ons lesers sê hulle sê

LEES MEER...

Tour

BELEEF ONS STANDAARD
“SAKPAS”

ISRAEL TOER VIR 10 DAE

19 OKTOBER 2013

TOERLEIER:
DS FLOORS MEYER

TOER ORGANISEERDER:
PIETIE LE ROUX

Tel: 044 873 3834 / Sel: 072 243 3001

Epos: pietie.leroux@absamail.co.za

Vertrekdatum: 19 OKTOBER 2013

BERAAMDE TOERPRYS: R19 998.00 ($1 = R8.30)

DAG 01
19 OKT

SAT

JOHANNESBURG / TEL AVIV

Groot opgewondenheid!  U ontmoet mekaar 3-ure voor vertrek by O.R. Tambo Internasionale Lughawe, handel die nodige formaliteite af, groet en vertrek op u oornagvlug LY 052 om 21:35 na Tel Aviv. Aandete en oornag aanboord.

DAG 02
20 OKT

SON

TEL AVIV – CAESAREA – BERG KARMEL – NASARET – KANA – TIBERIAS

Ons arriveer op Ben Gurion Lughawe om ± 07:40 waar ons groep ontmoet en oorgeplaas word na ons toerbus.Ons vertrek na Caesarea en besoek die gerestoureerde Romeinse Amfiteater, die oorblyfsels van ‘n Kruisvaardersvesting en ‘n Bizantynstraat. Caesarea is waar Paulus die Romeinse offisier Cornelius gedoop het (Hand 10). Daarna reis u na Berg Karmel en bestyg die berg vir ‘n besoek aan die plek (ook genoem “El Muhraka”) waar Elia deur die Baälprofete gekonfronteer was. Daarna reis u na Nasaret waar ons die Kerk van Aankondiging, en Josef se Grot besigtig. Onsbesoek Kana in Galilea, waar Jesus syeerstewonderwerkverrig het en ook die seun van ‘n koninklikeamptenaargesondgemaak het. Daarna reis onsverder na Tiberiasviraandete en oornag.

DAG 03
21 OKT

MAAN

VOL DAG GALILEA + BOOT – YARDINITE

Vanoggendvaar u per boot op die See van Galilea na Kapernaum om die oorblyfsels van die 2deeeuse sinagoge (gebou op die plek waar die sinagoge in die tyd van Jesus was) te besoek. U sien ook ‘n oliepers wat goed behoue gebly het. Besoek die Berg van Saligsprekinge, waar die Bergpredikasie (Matt 5 7) deur Jesus gelewer is. U besoek Tabgha, waar die wonderwerk met die brode en visse plaasgevind het (Mark 6:34-44). Besoek die kapel van Mensa Christi, waar Jesus aan sy dissipels verskyn het by die see van Galilea (Johannes 21). Ons vertrek na Yardinite, die tradisionele doopplek in die Jordaan Rivier aan die suidpunt van die See van Galilea. Hier word geleentheid gebied aan diegene wat hulself graag in die Jordaan Rivier wil laat doop of herdoop. Aandete en oornag in Tiberias.

DAG 04
22 OKT

DINS

TIBERIAS – BET SHEAN – JERIGO* – JERUSALEM

Vanoggend na ontbyt vertrek ons per bus en ry na Bet Shean –Ons besoek die leeukuil arena waar talle Christene moes sterf terwille van hulle Christelike geloof. Bet Shean is ook die plek waar die liggame van Saul en sy seuns aan die stadsmurevasgemaak was. Reis al langs die Jordaanrivier na Jerigo*, die stad wat deur Josua vernietig is (Joshua 4:5-6), aanskou die murasies van die gevalle mure en uitkyk torings – besoek Elisa se fontein waar hy bitter water soet gemaak het (die oudste Bybels wonderwerk tot vadag). Vanuit die stad aanskou ons die bar omgewing van die wildernis en aanskou die berg van Versoeking. Ons vertrek na Jerusalem vir aandete en oornag.

DAG 05
23 OKT

WOENS

JERUSALEM – OLYFBERG – BETHLEHEM* – JERSUSALEM

Vanoggend na ontbyt, besoek ons die Olyfberg met sy panoramiese uitsig oor Jerusalem, en begin in die voetspore van Jesus te loop. Ons besoek die die Pater Noster Kerk waar Jesus die “Onse Vader” vir sy Dissipels geleer het – en die Hemelvaartskapel. Op roete stap ons verby die talle grafte op die Olyfberg en die Dominus Flavit Kerk ook bekend as die Kerk van Angs (waar Jesus geween het oor Jerusalem). Vertoef in die Tuin van Gethsemane, plek van Jesus se worsteling, Sy gevangeneming en waar Hy verraai is (Matt 26:36 – 56). Ons besoek die Kerk van St. Peter in Galicantu, ook bekend as die Huis van Kajafas of die Kerk van Hanekraai waar Petrus, Jesus verloën het.
Ons reis na Bethlehem* en besoek die geboorteplek van Jesus (Basilica of Nativity). Aandete en oornag in Jerusalem.

DAG 06
24 OKT

DON

JERUSALEM – OU STAD – TUINGRAF

Vanoggend na ontbyt begin ons toer van die Ou Stad. Ons betree Jerusalem deur die Mispoort en stap na die
Klaagmuur, ook bekend as die Westelike Muur, die Heiligste plek vir die Jode. Sien die Tempelterrein*, en aanskou die pragtige El Aksa Moskee aan die buitekant, asook die Rotskoepel waar Salomo se tempel gestaan het en die rots waar Isak, volgens tradisie geoffer moes word. Ons besoek die “Goue Hekke” en die hek van Stefanus (die eerste martelaar – gestenig), die Bad van Batesda en gaan na die Vesting van Veroordeling en die Ecco Homo boog. Volg die Via Dolorosa, bekend as die Lydensweg, na die tradisionele Golgota en vertoef by die verskillende stasies en die kapel waar die kruisiging glo plaasgevind het. Volgende aan die beurt is ‘n besoek aan die Tuingraf ook bekend as Gordon se Golgota, definitief een van die hoogtepunte van ons toer!!! Aandete en oornag in Jerusalem.

DAG 07
25 OKT

VRY

JERUSALEM – MASADA – QUMRAN – DOOIE SEE – JERUSALEM

Vanoggend na ontbyt vertrek ons na die impossante Berg Masada vir ‘n besoek. Ons bestyg die berg met ‘n kabelkar. Bo-op die berg besigtig ons die bouvalle van ‘n Joodsevesting, aanskou die bouvalle van Herodus se “hangende paleis” en luister na die fassineerende geskiedenis van die 967 Jode wat eerder massa selfmoord gepleeg het asom hulself in die hande van hul Romeinse besetters oor te gee. Ons besoek die Qumrangrotte waar die Dooie Seeboekrolle (wat die Ou Testament bevestig) ontdek is, en sien die grotte. Hierna reis ons voort na Ein Bokek – die laagste punt op aarde, 400m onder seespieël. Hier kry ons die geleentheid om ons met Dooie See modder te (be)smeer voordat ons in die Dooie See gaan dryf – ‘n ongelooflike belewenis. Terug na ons hotel in Jerusalem vir aandete en oornag.

DAG 08
26 OKT

SAT

DAG VRY – JERUSALEM

Dit is vandag Sabbat vir Israel (soos ‘n Sondag).Vandag kan jy en jou nuwe pelgrims vriende die “Ou Stad” met sy
SAT honderde Arabiese winkeltjies en stalletjies besoek, (ons toergids en die bus is nie beskikbaar nie – die trem is egter). Jy kan gaan kyk hoe honderde Jode die Shabat vier by die Klaagmuur. Aandete en oornag in Jerusalem.

DAG 09
27 OKT

SON

STAP OP DIE MURE VAN JERUSALEM – TEL AVIV / JOHANNESBURG

Geniet julle laaste ontbyt in dié pragtige en ewige stad van Jerusalem. Vertrek per bus (al jou bagasie ingepak) en besoek die Model van Jerusalem (‘n presiese replika)voordat ons op die ou mure van die stad gaan loop – jy kan ramshorings blaas – bid vir Jerusalem en sing. Na ‘n tradisionele middagete in een van die restaurante, vertrek ons na Ben GurionLughawevironsvlugterug na Johannesburg. Vertrek op vlug LY 051 om 01 :10. Aandete en oornagaanboord.

DAG 10
28 OKT

MAAN

JOHANNESBURG

Arriveer op O.R. Tambo Internasionale Lughawe om ± 09:30 na ‘n wonderlike toer in Israel met ‘n verrykte gees,kosbare herinneringe en ‘n nuwe vriendekring.

REGISTRASIE EN DEPOSITO: Om besprekings te bevestig, benodig die lugredery en oorsese agente ‘n minimum (nie terugbetaalbare) deposito van R3 500.00 per persoon nie later nie as 30 APRIL 2013 andersins sal die sitplekke outomaties gekanselleer word. Die balans van die toerprys word deur die lugredery benodig 8 / 10 weke voor vertrek
Ons benodig van u:

(a) Voltooide Registrasie vorm

(b) Afskrif van deposito strokie (faks of epos)
(c) Dui asseblief u verwysingsnommer P(FLOORS MEYER), en van duidelik op u deposito strokie aan

(d) ‘n Afskrif van u paspoort (liefs ‘n “scanned” afskrif, maar kan ook gefaks word)

Die gekwoteerde prys is gebaseer op huidige 2012 tariewe en is onderworpe aan 2013 verhogings wat op 01 Februarie 2013 in werking tree
Ons “Sakpas” toer is saamgestel sodat u Israel op ‘n meer bekostigbare manier kan besoek. Ons maak gebruik van goeie toeriste klas hotelle op ‘n deelbasis van twee persone
Terme & Voorwaardes kan hier afgelaai word